Donateurs

Diverse mensen en instellignen dragen de Waaijershof een warm hart toe. Ondanks dat zij misschien geen kavel hebben willen deze mensen wel graag iets bijdragen aan de Dienstenveiling. Gelukkig kan dat. 
Er is een speciaal rekening nummer geopend waar de donaties op kunnen worden gestort.
NL90 INGB 0008 9698 33
t.n.v. Vereniging Gemeenschapshuis Niftrik.
o.v.v. Donatie dienstenveiling
 

Donaties:

€ 50,-  anoniem
€ 100,- anoniem

 

 

..